Kontakt

Plantpress Sp. z o.o.

ul. Juliusza Lea 114a, 30-133 Kraków
NIP: 677-002-45-31, REGON: 350016240
KRS: 0000163819 Sąd Rejonowy dla Krakowa — Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 75 000 zł
konto bankowe: 72 1240 4722 1111 0000 4857 2587 - ogłoszenia
konto bankowe: 65 1240 4722 1111 0010 2729 5729 - prenumerata, wydawnictwa

tel./fax: 12 636-18-51, 12 638-28-64, 12 638-28-65
tel. kom. 600-489-547
wydawnictwo@plantpress.pl

Zarząd:
Marek Kawalec - Prezes Zarządu

Redakcje

Hasło Ogrodnicze, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa - SAD, Szkółkarstwo, Informator Sadowniczy
ul. J. Lea 114a
30-133 Kraków
tel./fax: 12 636-18-51, 12 638-28-64, tel. kom.: 600-489-547

Warzywa
ul. Szamotulska 96/1
60-566 Poznań
tel.: 61 842-08-78, fax: 61 843-12-29

Aleksandra Andrzejewska, redaktor
tel.: 61 842-08-78, tel. kom.: 608-006-842
aleksandra.andrzejewska[at]plantpress.pl

Marcin Bartczak, redaktor naczelny "Warzyw"
tel.: 61 842-08-78, tel. kom.: 600-489-541
marcin.bartczak[at]plantpress.pl

Aleksandra Czerwińska-Nowak, redaktor
tel.: 61 842-08-78, tel. kom.: 608-006-843
aleksandra.czerwinska[at]plantpress.pl

Wojciech Górka, redaktor naczelny "Szkółkarstwa", "Informatora Sadowniczego"
tel.: 600-489-563
wojciech.gorka[at]plantpress.pl

Piotr Grel, redaktor naczelny portalu Ogrodinfo.pl
tel.: 662-237-095
piotr.grel[at]plantpress.pl

Joanna Klepacz-Baniak, redaktor
tel.: 600-489-615
joanna.klepacz-baniak[at]plantpress.pl

Katarzyna Kupczak, redaktor naczelny "Hasła Ogrodniczego"
tel.: 600-489-566
katarzyna.kupczak[at]plantpress.pl

Dorota Łabanowska-Bury, redaktor naczelny " Truskawka, Malina, Jagody"
tel.: 600-489-554
dorota.labanowska[at]plantpress.pl

Anita Łukawska, redaktor naczelny "Czereśni "
tel.: 600-489-618
anita.lukawska[at]plantpress.pl

Anna Maciejuk, redaktor
tel. : 600-489-614
anna.maciejuk[at]plantpress.pl

Katarzyna Rosińska, współpracownik
tel.: 600-489-142
katarzyna.rosinska[at]plantpress.pl

Ilona Sprzączka, redaktor naczelny "Roślin Ozdobnych"
tel.: 12 622-57-74, tel. kom.: 606-986-751
ilona.sprzaczka[at]plantpress.pl

Monika Strużyk, redaktor  naczelny "MPS-SAD"
tel.: 600-489-613
monika.struzyk[at]plantpress.pl

Anna Wilczyńska, redaktor
tel.: 600-489-551
anna.wilczynska[at]plantpress.pl
 

Reklama

BIURO KRAKÓW — CZASOPISMA OGRODNICZE
30-133 Kraków, ul. J. Lea 114a
tel./fax.12 638 28 64, 12 638 28 65
e-mail: ogloszenia[at]plantpress.pl

Biuro Reklamy i Ogłoszeń - Czasopisma Ogrodnicze:


Zbigniew Firek - kierownik biura reklamy i ogłoszeń
tel. 12 622-57-68, tel. kom.: 608-006-844
zbigniew.firek[at]plantpress.pl


Katarzyna Kulczak
tel. 12 622-57-68, tel. kom.: 600-489-564
katarzyna.kulczak[at]plantpress.pl

Delfina Bochnak
tel. 12 622-57-75, tel. kom.: 600-489-553
delfina.bochnak[at]plantpress.pl
 
Radosław Barabasz
tel. 12 622-57-75, tel. kom.: 600-489-558
radoslaw.barabasz[at]plantpress.pl

Ewa Meszka
tel. 12 622-57-68, tel. kom.: 600-489-616
ewa.meszka[at]plantpress.pl

 Dystrybucja

BIURO KRAKÓW
30-133 Kraków, ul. J. Lea 114a
tel./fax.: 12 638-28-64, 12 638-28-65
e-mail: dystrybucja[at]plantpress.pl

Grażyna Wójcik
kierownik działu dystrybucji

tel. 12 622-57-61, tel. kom.: 602-651-838
grazyna.wojcik[at]plantpress.pl

Danuta Stanisz  
dystrybucja wydawnictw

tel. 12 622-57-62, tel. kom.: 600-489-611 
danuta.stanisz[at]plantpress.pl

Bartosz Szubrycht
dystrybucja wydawnictw
tel. kom.: 606-950-906
bartosz.szubrycht[at]plantpress.pl